top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Logo 2024 nieuw slogan.jpg

 

 • Frame 24 kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor 

  • Weersomstandigheden tijdens een fotoreportage

  • De toestand waarin de woning zich bevindt tijdens een fotoreportage

  • De toestand waarin de tuin of de omgeving van de woning zich bevindt tijdens een fotoreportage

  • De bereikbaarheid van de woning ten tijde van de fotoreportage, al dan niet door tijdelijke omstandigheden

 • Klachten of problemen in verband met facturen dienen binnen de acht dagen na factuurdatum schriftelijk of per email ingediend te worden via jan@frame24.be .

 • Aanpassingen van facturen omwille van fouten die niet aan Frame 24 kunnen toegeschreven worden geven recht op €10 administratiekosten per factuur. Hiertoe wordt gerekend foute facturatiegegevens, foute adresgegevens van de woning, fouten gebeurd tijdens de aanvraag voor een ander kantoor, gedeelde facturatie. Deze lijst is niet limitatief

 • Bij annuleringen gelden volgende regelingen: annuleringen meer dan 2 volledige

       werkdagen op voorhand zijn gratis. Bij annulering van minder dan een volledige werkdag op 

       voorhand rekenen we €50 vergoeding en bij annulering de dag zelf wordt er €75 aangerekend.

       De reden van annulering heeft geen invloed op het al dan niet in rekening brengen van de       

       annuleringsvergoeding.

 • De aankoop van een licentie houdt in dat de aangeleverde foto’s mogen gebruikt worden ter promotie van de verkoop van de woning of van het makelaarskantoor zelf. De reikwijdte van de promotie is onbeperkt in tijdsduur en promotievorm. Het doorgeven van de foto’s aan andere partijen voor commercieel gebruik is niet toegestaan. Het doorgeven voor niet-commercieel gebruik (bv als herinnering voor verkopers) is wel toegestaan. Frame 24 blijft ten allen tijde eigenaar van de foto’s en het auteursrecht hierop is steeds van toepassing.

 • Het bijwerken van foto’s door middel van Photoshop of andere software blijft beperkt tot het aanpassen van belichting, wegwerken van niet-permanente elementen die geen impliciete invloed hebben op de waarde van de woning. Een geparkeerde wagen kan in photoshop verwijderd worden, maar een GSM-mast in de tuin niet.

 • Frame 24 kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van haar foto’s.

 • Indien de omstandigheden voor de fotoreportage niet veilig zijn (bv extreme weersomstandigheden, aggressieve bewoners,…) dan houdt Frame 24 zich ten allen tijde het recht voor om de reportage uit te stellen zonder dat hiervoor aanspraak kan gemaakt worden op enige vorm van schadevergoeding.

 • Indien de woning niet fotoklaar is, zal de fotograaf eerst overleg plegen met de makelaar om te bepalen of de reportage wordt uitgesteld of niet. Indien de reportage wordt uitgesteld door de makelaar heeft deze geen recht op een gratis fotoreportage nadat de woning fotoklaar werd gemaakt.

 • Het is aan de inschatting van de fotograaf om te bepalen welke ruimtes er al dan niet in beeld gebracht worden. Hij houdt hierbij steeds rekening met eventuele specifieke aanvragen door de makelaar. Een gebrek aan beelden van bepaalde ruimtes geeft in geen enkel geval recht op een schadevergoeding of gratis reportage.

 • Bij het opmaken van plannen dient bij aanvraag aangegeven te worden door de makelaar of er een plan beschikbaar is ofwel dat er ter plaatse moet opgemeten worden. Indien niet op voorhand werd aangegeven dat er moet opgemeten worden, is het aan de inschatting van de fotograaf of dit nog kan uitgevoerd worden binnen de voorziene tijd van de reportage. Het niet gelijktijdig opmeten van de woning geeft geen enkel recht op schadevergoeding of een vaste nieuwe afspraak voor de opmeting.

 • In geval van een bewoning door een huurder of iemand anders dan de eigenaar zelf, is het de verantwoordelijkheid van de eigenaar of de makelaar om de bewoners te verwittigen van het feit dat er een fotoreportage zal plaatsvinden en het tijdstip waarop. Indien bij aanvang van de fotoreportage duidelijk wordt dat de bewoner niet op de hoogte werd gebracht, behoudt Frame 24 het recht om de fotoreportage niet uit te voeren waar hiervoor geen aanspraak kan gemaakt worden op een schadevergoeding. Een eventuele nieuwe afspraak voor de fotoreportage zal aangerekend worden als een volledige fotoreportage.

bottom of page